טיפים משפטיים
משמורת ילדים והסדרי ראיה.
הגירושין מובילים בהכרח לקביעת הורה עליו מופקדת משמורת הילדים ולקביעת הסדרי ראיה של ההורה השני עם הילדים. הסמכות בעניין משמורת ילדים נקבעת על פי הערכאה אליה הוגשה התביעה הראשונה, ביהמ"ש לענייני משפחה או ביה"ד הרבני . בהעדר הסכמה בין ההורים תקבע משמורת הילדים ע"י הערכאה המשפטית. משמורת ילדים נקבעת על פי טובת הילדים ובהתאם להמלצות תסקיר סעד אותו עורכת פקידת סעד שהינה עובדת סוציאלית שמונתה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני . הסדרי ראיה הנם הסדרים הנקבעים לטובת בן הזוג שלא קיבל משמורת על ילדיו על מנת לאפשר לו שמירת קשר עמם. הסדרי הראיה נקבעים בהסכמה בין ההורים או על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, בדרך כלל, לאחר קבלת חוות דעת של פקידת סעד. בדרך כלל נותרים הילדים במשמורת האם ואילו לאב נקבעים הסדרי ראיה עם ילדיו, הפיסקה הבאה תתייחס למצב זה.
במידה והאב לא מקיים את הסדרי הראיה האם תוכל לפנות לערכאה המתאימה בבקשות כדלקמן: בקשה לנקיטת סנקציות כלכליות נגד האב במקרה של הפרת הסדרי ראיה , כגון סנקציה של תשלום למטפלת וכד', בקשה לצמצם את הסדרי ראיה או בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט במסגרתה ניתן לבקש להטיל על האב קנס בכל מקרה של הפרת הסדרי ראיה.
במידה והאם תערים קשיים בכל הנוגע לקיום הסדרי הראיה בין האב לילדים יוכל האב לפנות לערכאה המתאימה בבקשות כדלקמן: פנייה לפקידת סעד – במידה והערכאה המשפטית הסמיכה את פקידת הסעד לקבוע את הסדרי ראיה , ניתן לפנות אליה ולבקשה לדרוש מהאם לקיים את הסדרי הראיה ולהזהירה כי אם לא תקיים את הסדרי ראיה תהיה פנייה לבית המשפט, ניתן להגיש נגד האם המפרה הסדרי ראיה תלונה במשטרה, פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, במסגרתה ניתן לבקש להטיל על האם קנס כספי וכיו"ב.
יש לזכור כי כל החלטה בעניין משמורת ילדים והסדרי ראיה אינה סופית וההורים יכולים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בבקשה לשנותה משיקולים של טובת הילד.
* מידע זה, מעצם טבעו, אינו מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת, אלא תיאור כללי של הנושא. בכל מקרה של עניין ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.
שד' ירושלים 18(מגדלK), משרד 417B, אשדוד
טל: 077-8678518 טל' נייד: 050-8671577
פקס: 08-8678518
אי-מייל: meital@msk.co.il
כל הזכויות שמורות מיטל שי כנפו משרד עורכי דין.