טיפים משפטיים
דיני משפחה- חלוקת רכוש בעת גירושין
הרכוש המשותף אשר צברו בני זוג במהלך חייהם המשותפים הוא אחד הנושאים המרכזיים בהליך גירושין. במשפט הישראלי חלוקת הרכוש מתבצעת בהתאם למועד הנישואים. על זוגות שנישאו לפני יום 01/01/74, וכן על ידועים בציבור, חלה חזקת השיתוף בנכסים. עפ"י הלכה זו, כל מה שנרכש ונצבר ע"י בני הזוג במהלך חיי הנישואין, בין אם ביחד ובין אם על שמו של אחד מהם בלבד וללא כל קשר לרישום בפועל, שייך למעשה לשני בני הזוג גם יחד בחלקים שווים. השיתוף הוא מיידי, וכל אחד מן הצדדים יכול לדרוש את חלקו בנכסים בכל עת, ללא קשר למועד פקיעת הנישואין. על זוגות שנישאו לאחר יום 01/01/74, חל חוק יחסי ממון, לפיו ניתן לערוך "איזון משאבים" ולחלק בין בני הזוג את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין רק בעת פקיעת הנישואין על ידי גירושין בפועל (מתן גט) או מות אחד מבני הזוג. כלל זה מתייחס לרכוש משותף שרשום על שם אחד מבני הזוג, להבדיל מרכוש משותף שרשום על שם שני בני הזוג בחלקים שווים, שאותו ניתן לחלק לפני הגירושין בפועל. ברכוש המשותף נכללים בין היתר נכסי בני הזוג, זכויות פנסיוניות שנצברו ע"י אחד מבני הזוג, קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי חיים, כספים וחסכונות, מניות בחברות וכן רכוש עסקי. פסיקה חדשה של בית המשפט קובעת, כי ייתכנו מצבים בהם לאישה זכות לקבל בעת הגירושין יותר ממחצית הרכוש המשותף, כפיצוי בגין כושר ההשתכרות והמוניטין שצבר הבעל במהלך הנישואין. היינו מוניטין של עסק שהינו בשליטת אחד מבני הזוג, כגון מוניטין של מרפאה וכד', וכן מוניטין של משרד של בעל מקצוע חופשי, כגון, עורך דין, רופא מומחה וכד' שייך אף הוא לשני בני הזוג. לעומת זאת, הנכסים שעל פי רוב לא נכללים ברכוש המשותף הינם כל אותם נכסים, אשר התקבלו על ידי אחד מבני הזוג במתנה או בירושה או גימלה המשתלמת כתוצאה מנזק גוף. נכסים אלו שייכים לבן הזוג שעל שמו הם רשומים, אלא אם כן ניתן להוכיח בבירור כוונת שיתוף בנכסים אלו, שאז הם ייחשבו כמשותפים.
באופן עקרוני, בני זוג שותפים בחובות שנצברו במהלך התקין של חיי הנישואין. ואולם, כאשר אחד מבני הזוג מסוגל להוכיח כי חוב מסוים אינו קשור לניהול משק הבית המשותף כגון חוב הימורים אותו יצר הצד השני, החוב כאמור, לא יכנס למסגרת האיזון בין הצדדים.
* מידע זה, מעצם טבעו, אינו מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת, אלא תיאור כללי של הנושא. בכל מקרה של עניין ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.
שד' ירושלים 18(מגדלK), משרד 417B, אשדוד
טל: 077-8678518 טל' נייד: 050-8671577
פקס: 08-8678518
אי-מייל: meital@msk.co.il
כל הזכויות שמורות מיטל שי כנפו משרד עורכי דין.