טיפים משפטיים
דיני משפחה- הגדלה והפחתת מזונות
נושא מזונות הילדים אינו סגור מפני התדיינויות חוזרת. גם לאחר קבלת פסק דין למזונות, ניתן יהיה להגיש תביעה להגדלה או הפחתה של המזונות בהתקיים שינוי נסיבות מהותי.
אולם תביעות מהסוג הנ"ל לא יתקבלו כדבר שבשגרה שכן פסיקת בתי המשפט התייחסה גם לעתיד והן מהסיבה שמטרת בתי המשפט הינה להביא לסיום ההליכים בין הצדדים.
שינוי הנסיבות ייבחן, בין היתר, על ידי בחינת מצב הדברים במועד פסק הדין בהשוואה למועד הגשת הבקשה להגדלת המזונות או הפחתת המזונות והשינוי שחל.
על התובע את שינוי פסק הדין, רובץ נטל ההוכחה, לגבי שינוי הנסיבות המצדיק מתן פסק דין חדש.
שינוי נסיבות מהותי הוא עניין שנתון לפרשנות, הרשימה בעניין זה פתוחה ורלוונטית לנסיבות המקרה. כך לדוגמא יכולים להיחשב כשינוי נסיבות מהותי ואשר בגינם ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות: שינוי לרעה במצב הכלכלי של החייב במזונות, שינוי לרעה במצב הבריאותי של החייב במזונות, הולדת ילדים נוספים לחייב במזונות, שינוי משמעותי לטובה של בן הזוג שהקטינים במשמורת אצלו וכד'. מקרים בהם ניתן יהא להגיש תביעה להגדלת מזונות הינם לדוגמא: כשחל שינוי נסיבות מהותי בצרכי הילדים, בהוצאותיהם, במצבה של האם, הטבה משמעותית במצבו הכלכלי של החייב במזונות וכיוצ"ב. אך, יש לזכור שכל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו הפרטיות ואין בכך כדי להעיד על הכלל.
יצוין, כי כאשר פסק הדין אותו מבקשים לשנות ניתן בהסכמה בעקבות הגשת תביעה, יהא קשה יותר לשנותו שכן ההנחה הינה שפסק הדין למזונות צופה פני עתיד.
כך גם יוטל על התובע- החייב במזונות נטל כבד יותר בהוכחת תביעתו להפחתת מזונות במקרה בו התחייב בהסכם הגירושין שלא לתבוע הקטנת מזונות ילדים.
לפיכך, מומלץ להיוועץ עם עו"ד טרם החתימה על הסכם הגירושין, ולנסחו בצורה כוללת שלא מותירה מקום לפרשנויות, משום שמרגע שמקבל ההסכם תוקף של פסק דין, קשה לשנותו.
* מידע זה, מעצם טבעו, אינו מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת, אלא תיאור כללי של הנושא. בכל מקרה של עניין ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.
שד' ירושלים 18(מגדלK), משרד 417B, אשדוד
טל: 077-8678518 טל' נייד: 050-8671577
פקס: 08-8678518
אי-מייל: meital@msk.co.il
כל הזכויות שמורות מיטל שי כנפו משרד עורכי דין.