טיפים משפטיים
דיני משפחה - תביעת אבהות.
תביעת אבהות היא תביעה שבמסגרתה נדרש בית המשפט להצהיר כי הנתבע הוא אביו של הקטין. לעצם הקביעה כי פלוני הינו האב השלכות רבות, לרבות חיוב האב במזונות הילד, קביעת הסדרי ראיה עם הילד, קביעת מעמד הילד האם כשר או ממזר, השלכות מבחינת זכות הילד לרשת את האב ועוד.
הדרך המקובלת להוכחת האבהות היא על ידי ביצוע בדיקת סיווג רקמות בה נבדק המטען הגנטי של האב מול המטען הגנטי של הילד, וניתן לקבוע ברמת סבירות גבוהה ביותר האם הגבר הינו אב הילד או לא. בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דגימת דם של הילד ושל הגבר. בדיקה זו נחשבת לפולשנית בעיני בתי המשפט ולכן בתי המשפט לא מחייבים את הגבר הנטען כאב לעבור את הבדיקה.
אמנם, בתי המשפט אינם כופים על הנתבע לעבור בדיקת סיווג רקמות, אך במקרה של סירוב מצד הנתבע לעבור את הבדיקה, רשאי בית המשפט להצהיר על אבהות הגבר על כל המשמעויות הנובעות מכך כאמור לעיל.
בשנים האחרונות אנו ערים לבדיקה חדשה להוכחת האבהות והיא ע"י לקיחת דגימת רוק ואולם הדעות בנוגע לשאלה האם ביהמ"ש יכול לחייב נתבע לבצע בדיקה זו הינן חלוקות.
בפסיקה קיימת אבחנה ברורה בין ילד שנולד לאם פנויה, לבין ילד שנולד לאם שהייתה נשואה במועד ההתעברות, וקיים חשש שהילד אינו בנו של האב הנשוי לאם, אלא בנו של אחר. כאשר מדובר במקרה השני, בתי המשפט יטו לרוב שלא להיעתר לבדיקת האבהות וזאת מהחשש שהילד ייחשב כממזר. ההלכה היהודית מחילה הגבלות חמורות ביותר על ממזרים, כגון, איסור חיתון עם בן או בת יהודים וכיו"ב. אף על פי כן, במספר מצומצם של מקרים אישרו בתי המשפט עריכת בדיקת אבהות במקרים בהם התעורר חשש לממזרות, זאת בנימוק שבאותם מקרים טובת הילד והתועלת בגילוי זהות אביו הביולוגי של הילד גוברת על הסיכון, שהילד יוכרז ממזר.
יש לזכור כי כל מקרה יבחן לגופו ועל פי נסיבותיו המיוחדות, כאשר טובת הילד היא השיקול המכריע בכל מחלוקת שתתעורר בסוגיה זו.
* מידע זה, מעצם טבעו, אינו מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת, אלא תיאור כללי של הנושא. בכל מקרה של עניין ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.
שד' ירושלים 18(מגדלK), משרד 417B, אשדוד
טל: 077-8678518 טל' נייד: 050-8671577
פקס: 08-8678518
אי-מייל: meital@msk.co.il
כל הזכויות שמורות מיטל שי כנפו משרד עורכי דין.